She used to write her name on my arm

det är inte så att jag inte kan andas
utan det är en känsla av att inte få luft

RSS 2.0